מחירון שירותי כתיבה

מחירון

מחירון שירותי כתיבה 2019

במחירון מפורטים עלויות שירותי כתיבה ואופן ההזמנה.

להזמנת כתיבת תכנים: 054-9498778

אפשר להזמין ללא עלות את פירוט השירות במייל: oritword@gmail.com

אשמח לעמוד לשירותכם

אורית