מחירון שירותי כתיבה

במחירון מפורטים עלויות שירותי כתיבה ואופן ההזמנה

להזמנת מחירון ולהזמנות כתיבת תכנים: 054-9498778

או במייל: oritword@gmail.com

אשמח לעמוד לשירותכם

אורית